Het beleid van HGM is er op gericht een constante en beheerste kwaliteit te handhaven voor al haar produkten en diensten op het gebied van aanleg, renovatie en beheer van golfbanen, sportvelden en recreatieterreinen. Gelet wordt daarbij op het veilig, gezond en milieuverantwoord uitvoeren van werken en het voldoen aan wet- en regelgeving. De kwaliteit wordt gewaarborgd doordat wij werken volgens de normen van de hieronder genoemde kwaliteitssystemen.

Het kwaliteitsmanagementsysteem van HGM voldoet aan de eisen gesteld in de normen:

  • NEN-EN-ISO 9001:2008
  • VCA** 2008/5.1

Voor het behalen van de certificaten voor de CO2 prestatieladder zijn we in ontwikkeling.

Certificaat Kwaliteitsmanagementsysteem
NEN-EN-ISO 9001:2008
Certificaat Veiligheidsmanagementsysteem
VCA** 2008/5.1
 

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

HGM streeft ernaar maatschappelijk verantwoord te ondernemen en dit ook uit te dragen naar haar opdrachtgevers, medewerkers en omgeving. Het maatschappelijk verantwoord ondernemen is intern en extern geborgd in certificaten, werkafspraken, instructies en gedragscodes welke te maken hebben met omgang met elkaar, het milieu en met risico's en bedreigingen. Ook ten aanzien van de inzet van materieel blijft HGM alert op de markt. Daar waar mogelijk gaan wij over op hybride of elektrisch aangedreven machines waarbij vooral de keuze wordt gemaakt op omgeving en functionaliteit. Omgaan met afvalstoffen en aftanken van het machinepark gebeurt milieubewust.