HGM is de specialist op het gebied van duurzaam kwaliteitsonderhoud van golfbanen en biedt in dat kader praktische oplossingen, namelijk:

  • Opstellen van onderhoudsbeheersplannen en uitvoering
  • Opstellen van (gefaseerde) renovatieplannen
  • Beregening- en onderhoudsoplossingen
  • Het maaien van slootkanten en het vrijmaken van de watergangen in verband met de schouw
  • Beluchten en bezanden
  • Draineren, sandbanding en sandcapping
  • GPS maaien
  • Hydroseeding

Zorg en aandacht voor uw golfbaan

HGM werkt met het beste materieel en aangepaste werkmethoden om werkschade te voorkomen. Daarnaast wordt gewerkt op aangepaste werktijden om op die manier de overlast voor de spelers te beperken.

Betrokken en deskundige medewerkers

Bij HGM werken betrokken en goed opgeleide medewerkers. Op iedere golfbaan is een hoofdgreenkeeper verantwoordelijk voor het onderhoud. HGM stelt hoge eisen aan de selectie van deze leidinggevende, zij moeten met behulp van het team de kwaliteitsstandaard immers waarmaken. De hoofdgreenkeeper wordt ondersteund door een vaste tweede kracht (assistent hoofdgreenkeeper). Beiden beschikken over de vereiste opleidingen en worden regelmatig bijgeschoold, zodat zij volgens de laatste inzichten en kwaliteitseisen werken. Door flexibel om te gaan met het inzetten van de medewerkers kunnen de hoge eisen, ten aanzien van de speelkwaliteit van de baan, in alle seizoenen door HGM worden waargemaakt.

HGM werkt desgewenst met een deskundige en objectieve derde partij. Bijvoorbeeld voor een objectieve voortgangsrapportage of bij het opstellen van een nul-meting, wanneer een golfbaan in onderhoud wordt genomen.